Jsou kanceláře mrtvé?

To jak pracujeme, se v posledních letech neustále vyvíjí, protože technologie nám umožňuje být produktivní odkudkoli s dobrým připojením na internet. O dopadu, který bude mít Covid-19 na dlouhodobé tradiční kancelářské prostředí, se objevilo mnoho článků. Stává se tradiční kancelář zastaralou? Je práce v kancelářích mrtvá? 

Nemyslím si to, ale je důležité dodat, že aspekty tradičnějšího kancelářského designu se díky Covid-19 mohou vyvíjet a měnit rychleji. Ale pojďme se zde podívat na některé z hlavních funkcí pracoviště a jak jsou ovlivněny „novou realitou“. Mezi hlavní funkce kanceláře patří především:

1. Fyzický prostor pro produktivní práci jako jednotlivce.

2. Fyzický prostor pro interakci, socializaci s kolegy včetně produktivní spolupráce týmu.

Nelze jednoduše říci, že lidé nemohou být stejně produktivní doma jako v práci. Záleží na každém jednotlivci a na mnoha externích faktorech. Například rozdíl v kvalitě pracovního místa doma a v práci (hluk, nábytek, rozptylující faktory). Osobnost zaměstnance bude hrát zajisté roli. Troufám si říci, že například introvert bude často doma více efektivní než jeho extrovertnější kolega. 
Kdysi jsem diskutoval s několika kamarády, kteří pracovali z domova a shodli se, že pokud alespoň párkrát za týden nevyjdou do společnosti (rozuměj do hospody), má to na jejich mentální stav negativní vliv ?. 
Tím se dostáváme k sociální funkci kanceláře. 

S novými technologiemi a všeobecně rychlým vývojem produktů dochází k větší komplikovanosti projektů a tím i specializaci zaměstnanců. Na projektech často pracuje větší množství lidí s různými znalostmi, věkovou strukturou a z různých částí organizace. To znamená, že se firmy snaží umožnit plynulou a kvalitní týmovou spolupráci. To znamená posilnění kolaborativních funkcí kanceláře. 
A myslím si, že do budoucna bude tento trend pokračovat.

Hovoří se o tom jak 100% práce na dálku má potenciál vymýtit prostoje ke kterým v rámci práce v kancelářích dochází. Jsem ale hluboce přesvědčen, že pokud se na chvíli, místo práce u počítače, uvolníte, popadnete kávu, promluvíte si s kolegy a obecně se zapojíte do sociální interakce, má tato činnost výrazné pozitivní benefity na produktivitu a spokojenost lidí. 

Za mnoho let vedení různých týmů u nás i v zahraničí jsem se naučil, že kvalitní tým, který si sedí i po lidské stránce je schopen dosáhnout výrazně více než tým sice profesionálně perfektní, ale ve kterém to „neklape“. 
A sociální interakci není, při nejlepší vůli, fenomén videokonference schopen nahradit. 

Tak co tedy?

Je velmi pravděpodobné, že budoucí kanceláře se změní. Přibude více prostoru pro individuální práci mimo sídlo firmy. Nicméně nedojde ke kompletnímu přesunutí veškeré práce mimo vlastní kancelář. 
Mám názor, že kombinace flexibility práce z domova a z kanceláře může zvýšit produktivitu i loajalitu zaměstnanců. Nicméně nevěřím, že by naprostá většina firem a zaměstnanců byla spokojená s prací pouze z domova bez možnosti sociálního kontaktu.

Každá firma je nicméně jiná a jak bude fungovat v budoucnosti vychází do velké míry z toho, jak funguje nyní. Dá se doporučit, aby před rozhodnutím o tom, jak by měla vypadat kancelář firmy došlo k zhodnocení jejího stávajícího stavu, a to včetně diskuze s vedením a se zaměstnanci společnosti (pro ty se konec konců nové kanceláře stavějí). Tzv. Workspace analýza se může stát prostředkem ke kvalitnímu rozvoji firmy a také způsobem, jak efektivně vynaložit dostupné zdroje.

Jan Hübner

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím