Co nabízíme

WorkSpace Analýza

Workspace Analýza se opírá o diagnostiku potřeb klienta na základě diskuze se zástupci společnosti, měřením využívání stávajících prostor, konzultací se zaměstnanci na různých úrovních pomocí interview, dotazníků a workshopů.

Co: Kolik lidí má sedět na pevných pracovních místech a kolik na „hot descích“? Potřebujeme open-space, nebo by měl mít každý svou kancelář? Kolik je potřeba zasedacích místností a jak veliké? Jak velké mají být kuchyňky a potřebujeme nějaký hrací koutek? Mají lidé kde telefonovat a nebudou rušit ostatní? Co by vlastně zaměstnanci chtěli v kancelářích mít a co je nejvíc otravuje? Jak si představuje novou kancelář vedení firmy a co na to říkají podřízení. Neztratíme s přesunem firmy firemní kulturu? Na to vše by měla odpovědět kvalitní Workspace Analýza.

Kdo: Fit-out manager K4, Vedení společnosti klienta, zaměstnanci klienta, Workspace Konzultanti K4 

Proč: Připravit takové zadání pro architekty, které bude dávat smysl nejen úzkému vedení společnosti, ale i většině zaměstnanců. Jelikož každá změna ovlivní firmu na mnoho let dopředu je důležité, aby se do přípravy nového prostoru zapojilo co nejvíce lidí a byly prodiskutovány i jejich návrhy. Výsledkem by měl být přehled, jak firma funguje, jaké jsou interakce mezi zaměstnanci, jaká je logika fungování a jak může budoucí kancelář pomoci. Z toho se dá následně odvodit optimální velikost prostoru. V tomto kroku lze ušetřit značnou část budoucích finančních prostředků (při optimalizaci velikosti potřebného prostoru a rozhodnutí do čeho „investovat“ přednostně).

Cíl: Nalézt optimální zadání pro nové prostory z hlediska velikosti, funkčnosti, organizačních závislostí a cenou – tzv. „Architektonický Brief“ 

AdobeStock_377876512_Preview

Workspace Analýza se opírá o diagnostiku potřeb klienta na základě diskuze se zástupci společnosti, měřením využívání stávajících prostor, konzultací se zaměstnanci na různých úrovních pomocí interview, dotazníků a workshopů.

Co: Kolik lidí má sedět na pevných pracovních místech a kolik na „hot descích“? Potřebujeme open-space, nebo by měl mít každý svou kancelář? Kolik je potřeba zasedacích místností a jak veliké? Jak velké mají být kuchyňky a potřebujeme nějaký hrací koutek? Mají lidé kde telefonovat a nebudou rušit ostatní? Co by vlastně zaměstnanci chtěli v kancelářích mít a co je nejvíc otravuje? Jak si představuje novou kancelář vedení firmy a co na to říkají podřízení. Neztratíme s přesunem firmy firemní kulturu? Na to vše by měla odpovědět kvalitní Workspace Analýza.

Kdo: Fit-out manager K4, Vedení společnosti klienta, zaměstnanci klienta, Workspace Konzultanti K4 

Proč: Připravit takové zadání pro architekty, které bude dávat smysl nejen úzkému vedení společnosti, ale i většině zaměstnanců. Jelikož každá změna ovlivní firmu na mnoho let dopředu je důležité, aby se do přípravy nového prostoru zapojilo co nejvíce lidí a byly prodiskutovány i jejich návrhy. Výsledkem by měl být přehled, jak firma funguje, jaké jsou interakce mezi zaměstnanci, jaká je logika fungování a jak může budoucí kancelář pomoci. Z toho se dá následně odvodit optimální velikost prostoru. V tomto kroku lze ušetřit značnou část budoucích finančních prostředků (při optimalizaci velikosti potřebného prostoru a rozhodnutí do čeho „investovat“ přednostně).

Cíl: Nalézt optimální zadání pro nové prostory z hlediska velikosti, funkčnosti, organizačních závislostí a cenou – tzv. „Architektonický Brief“ 

Spaceplan a Koncepční architektonický návrh

Na základě Architektonického Briefu připravit návrh prostoru se zapracováním všech architektonických a technických požadavků.

V Architektonickém návrhu je nejen potřebné zohlednit estetické představy společnosti a architektů, ale především zahrnout do funkční a uživatelské potřeby jejích budoucích uživatelů.

 

Kdo: Fit-out manager K4, Zástupci klienta, Workspace konzultanti K4, Architekt K4, Stavební a projekční tým K4,

Proč: Převedení převážně textového zadání z Briefu do vizualizované prostorové podoby. V prvním kroku vznikne plán rozdělení prostoru (návrh půdorysu) s funkčním rozdělením (externí prostory, vnitřní prostory, zasedací místnosti, společenské prostory atd.) a rozmístěním oddělení společnosti. V kroku druhém jsou doplněny povrchové materiály, barevnosti, akustické doplňky a nábytek. Součástí této fáze jsou diskuze nad použitými materiály, alternativy a vizualizace klíčových míst. Zvolené materiály je třeba posoudit i z hlediska jejich ceny a časové dostupnosti.
Se Zástupci klienta jsou konzultovány architektonické detaily a technické požadavky na infrastrukturu (IT, security, AT atd.). 
Space K4 spolupracuje na konceptu Smart Office, kde jsme schopni, ve spolupráci s externími firmami, nabídnout high-tech řešení bezpečnosti, uživatelské přívětivosti a informací pro management. 

Cíl: Detailní podklad pro vypracování realizační projektové stavební dokumentace a rozpočtu. 

AdobeStock_59529932_Preview

Na základě Architektonického Briefu připravit návrh prostoru se zapracováním všech architektonických a technických požadavků.

V Architektonickém návrhu je nejen potřebné zohlednit estetické představy společnosti a architektů, ale především zahrnout do funkční a uživatelské potřeby jejích budoucích uživatelů.

 

Kdo: Fit-out manager K4, Zástupci klienta, Workspace konzultanti K4, Architekt K4, Stavební a projekční tým K4,

Proč: Převedení převážně textového zadání z Briefu do vizualizované prostorové podoby. V prvním kroku vznikne plán rozdělení prostoru (návrh půdorysu) s funkčním rozdělením (externí prostory, vnitřní prostory, zasedací místnosti, společenské prostory atd.) a rozmístěním oddělení společnosti. V kroku druhém jsou doplněny povrchové materiály, barevnosti, akustické doplňky a nábytek. Součástí této fáze jsou diskuze nad použitými materiály, alternativy a vizualizace klíčových míst. Zvolené materiály je třeba posoudit i z hlediska jejich ceny a časové dostupnosti.
Se Zástupci klienta jsou konzultovány architektonické detaily a technické požadavky na infrastrukturu (IT, security, AT atd.). 
Space K4 spolupracuje na konceptu Smart Office, kde jsme schopni, ve spolupráci s externími firmami, nabídnout high-tech řešení bezpečnosti, uživatelské přívětivosti a informací pro management. 

Cíl: Detailní podklad pro vypracování realizační projektové stavební dokumentace a rozpočtu. 

Projektová dokumentace

Koncepční architektonický návrh je rozpracován do stavebně-technických detailů.

Kvalitně vypracovaný projekt výrazně usnadní a urychlí realizaci.

Kdo: Fit-out manager K4,  Architekt K4, Stavební a projekční tým K4,  Zástupce klienta

Proč: Vypracování realizační projektové dokumentace je nutné k přípravě kvalitního rozpočtu a následně ke stavební realizaci. Kvalitně vypracovaný projekt výrazně usnadní a urychlí realizaci, sníží riziko stavebních chyb a víceprací.  
Projekt obsahuje kompletní stavebně-technické řešení včetně jednotlivých profesních celků jako je VZT, elektrické rozvody, měření a regulace, požární řešení atd.
Se Zástupci klienta jsou konzultovány detaily a provedení. Klient může stále vnášet změny podle svých potřeb. Každá změna je konzultována z hlediska jejich vlivu na celkový výsledek projektu.

Cíl: Realizační projektová stavební dokumentace a rozpočet pro uzavření smlouvy stavební realizaci. Dokumentace pro stavební povolení (pokud je potřeba) je připravena co nejdříve, aby mohlo proběhnout stavební řízení. 

AdobeStock_215270345_Preview

Koncepční architektonický návrh je rozpracován do stavebně-technických detailů.

Kvalitně vypracovaný projekt výrazně usnadní a urychlí realizaci.

Kdo: Fit-out manager K4,  Architekt K4, Stavební a projekční tým K4,  Zástupce klienta

Proč: Vypracování realizační projektové dokumentace je nutné k přípravě kvalitního rozpočtu a následně ke stavební realizaci. Kvalitně vypracovaný projekt výrazně usnadní a urychlí realizaci, sníží riziko stavebních chyb a víceprací.  
Projekt obsahuje kompletní stavebně-technické řešení včetně jednotlivých profesních celků jako je VZT, elektrické rozvody, měření a regulace, požární řešení atd.
Se Zástupci klienta jsou konzultovány detaily a provedení. Klient může stále vnášet změny podle svých potřeb. Každá změna je konzultována z hlediska jejich vlivu na celkový výsledek projektu.

Cíl: Realizační projektová stavební dokumentace a rozpočet pro uzavření smlouvy stavební realizaci. Dokumentace pro stavební povolení (pokud je potřeba) je připravena co nejdříve, aby mohlo proběhnout stavební řízení. 

Stavební realizace

Koncepční architektonický návrh je rozpracován do stavebně-technických detailů.

Kvalitně vypracovaný projekt výrazně usnadní a urychlí realizaci

Realizace podle projektové dokumentace, harmonogramu a rozpočtu.

Kdo: Fit-out manager K4, Stavební tým K4, Zástupci klienta

Proč: Stavební tým K4 koordinuje  veškeré profese a dodávky na stavbě, aby došlo ke splnění požadavků klienta na termín, kvalitu a dohodnutý rozpočet. Spolupracuje při tom s majitelem budovy, aby probíhající výstavba co nejméně omezila ostatní uživatele 

Cíl: Předání celého prostoru v požadované kvalitě a na čas. 

AdobeStock_235731565_Preview

Koncepční architektonický návrh je rozpracován do stavebně-technických detailů.

Kvalitně vypracovaný projekt výrazně usnadní a urychlí realizaci

Realizace podle projektové dokumentace, harmonogramu a rozpočtu.

Kdo: Fit-out manager K4, Stavební tým K4, Zástupci klienta

Proč: Stavební tým K4 koordinuje  veškeré profese a dodávky na stavbě, aby došlo ke splnění požadavků klienta na termín, kvalitu a dohodnutý rozpočet. Spolupracuje při tom s majitelem budovy, aby probíhající výstavba co nejméně omezila ostatní uživatele 

Cíl: Předání celého prostoru v požadované kvalitě a na čas. 

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím